2 ก.ค. 2023 เวลา 06:17 • ท่องเที่ยว
สะพานประแสสิน

สะพานประแสสิน จุดเช็คอินของจังหวัดระยอง จุดชมวิว 360 ํ

ทำไมถึงไม่เคยเขียนเรื่อง สะพานประแสสิน เลย ทั้ง ๆ ที่เป็นจุดชมวิวขึ้นชื่อของเมืองประแส จังหวัดระยอง และเป็นสะพานที่ไปบ่อยมาก ทุกครั้งที่แม่หมีไประยอง
ต้องแวะถ่ายรูปกันกลางสะพานตลอด กี่ทริป ต่อกี่ทริปแล้วที่แวะนี่ จะเล่าให้ฟัง แม่หมีหาข้อมูลมาเตรียมพร้อมที่จะเล่าเรียบร้อย เดินทางไปด้วยกันนะทุกคน
หมู่บ้านชาวประมง บริเวณสะพานประแสสิน
ประวัติ สะพานประแสสิน
สะพานประแสสิน ที่ทอดยาว 2 กิโลเมตร หน่อย ๆ ที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำกัน ถือว่าเป็น จุดเช็คอินของจังหวัดระยอง ที่ขึ้นชื่อ อีกที่หนึ่งเลยทีเดียว แม่หมีแวะบ่อยเหมือนกัน
สะพานนี้สร้างขึ้นเพื่อย่นระยะทางของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยมีความยาวถึง 2.09 กิโลเมตรทีเดียว และยังเชื่อมต่อกับ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
จากจันทบุรีบ้านของเรา ไปที่สะพานประแสสิน ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที ถ้าเราขี่เรื่อย ๆ งบประมาณ ในการก่อทางใช้ไปทั้งหมด 318 ล้านบาท
โดยสร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 แล้วเปิดใช้อย่างถาวร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 โดยนายออมสิน ชีวิพฤกษ์ เป็นประธาน ในการเปิดใช้ สะพานประแสสิน
บรรยากาศบริเวณสะพานประแสสิน
ซึ่งสมัยนั้น ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยใช้ชื่อว่า ถนนโครงการถนนดี ทั่วไทย ทางหลวงชนบท สาย 4036 ถนนบูรพาชลทิศ เป็นสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สะพานข้ามแม่น้ำประแส มีความยาวในช่วงที่สร้างข้ามแม่น้ำ ไม่นับทางยกระดับ มีระยะทาง 889 เมตร มี 2 ช่องทาง ย่นระยะทางได้ 30 กิโลเมตร เลยทีเดียว
โฆษณา