3 ก.ค. 2023 เวลา 02:51 • ปรัชญา
ลองนึกภาพว่า ผู้ใหญ่จะไม่เอาของหนักๆมาให้เด็กถือ ฉันใดก็ฉันนั้น โลกจะไม่มอบอะไรที่เกินกำลังมาให้เราแบกค่ะ
ดังนั้นคำว่า "ควรได้รับ" ไม่มีค่ะ สิ่งใดๆที่เราได้รับหรือไม่ได้รับ คือผลจากเหตุปัจจัยทั้งมวล ไม่ใช่ "ได้เพราะควรได้" แต่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ก่อไว้หรือชักนำให้เป็นไปค่ะ
1
ความอยากมีอยากได้ของมนุษย์ ไม่มีที่สิ้นสุด โลกคงสนองความอยากเหล่านั้นไม่ไหวค่ะ และถึงจะมีใครฟลุ๊กได้มา ก็คงไม่มีปัญญาดูแลรักษาไปได้ตลอดรอดฝั่ง หรือถ้าเป็นเรื่องทางลบ พอหนักมากๆเราก็จะวางไปเอง
1
โฆษณา