4 ก.ค. 2023 เวลา 00:13 • ปรัชญา

🎇รู้เรื่องคนอื่น พูดเรื่องคนอื่น 100 ปี

🌀จะมีความหมายอะไร‼️ พูดถึงแต่เรื่องคนอื่นไม่รู้กี่เรื่องจะกี่เรื่องแล้ว พอได้แล้ว‼️
💝อยากพ้นทุกข์พูดถึงคิดพิจารณาแต่เรื่องตนเอง
ขี้เกียจทำยังไงให้มันขยัน
เจ็บป่วยทำยังไงให้มันแข็งแรง
ท้อแท้ทำยังไงให้มันมีกำลังใจ
ใจเสาะทำยังไงให้ได้ให้มันมีความอดทน
ตระหนี่ทำยังไงก็ได้ให้มันรู้จักเสียสละ
ไม่รู้จักคุณคนทำยังไงก็ได้รู้จักตอบแทนเขา
ขี้กลัวทำยังไงให้หายกลัว
เงินไม่พอใช้ทำยังไงให้เงินพอใช้
อยากได้เหมือนเขาทำยังไงให้รู้จักพอ
ฯลฯสารพัดวิธีคิด และต้องนำมาใช้กับตนเองด้วยถึงจะเกิดผล
โฆษณา