Lnw Co., Ltd. บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
.
เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแบบ Personalized
กลยุทธ์ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นแบรนด์ที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยการเสนอขายสินค้าที่เฉพาะเจาะจง ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ 🤩
.
เรื่องราวของกลยุทธ์นี้จะเป็นอย่างไร และแบรนด์ออนไลน์จะนำกลยุทธ์นี้มาใช้งานได้ยังไง ติดตามพร้อมกันใน E-commerce Go On อีพีนี้เลย 🎙
.
👉 หรืออ่านในรูปแบบบทความได้ที่นี่ bit.ly/b-personalized-marketing
.
#LnwShopPropodcast #EcommerceGoOn #PersonalizedMarketing
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา