ตั้งเป้าหมายให้กับตนเองก่อนครับ
ในอันดับแรกว่าตนเองนั้นอยากทำอะไร เมื่อตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
เราก็ต้องมีแผนการให้ชัดเจนด้วยครับ
ว่าเราจะทำสิ่งนั้น และพยายามทำสิ่งนั้นให้เต็มที่
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทำๆๆไปเรื่อยๆ
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้จักรับมือและแก้ไขในสิ่งนั้นให้ดี
และการทำอะไรก็ต้องทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ใช่ว่าทำๆแล้วหยุดๆนะครับและต้องหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สรุป
1.คิดก่อนว่าเราจะทำอะไร
2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
3.กำหนดแผนการให้ชัดเจน
4.กล้าทำสิ่งนั้นอย่างตั้งใจ
5.เมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้รับมือแก้ไข
6.ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7.ให้พยายามทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆวัน
โฆษณา