11 ก.ค. 2023 เวลา 02:25 • สุขภาพ
ชุมชนริมน้ำ 3 วัฒนธรรม ✨
.
'ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว' ตั้งอยู่ใน อ.แหลมงอบ จ.ตราด ที่มาของชื่อชุมชน 'น้ำเชี่ยว' มาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งคลองนี้มีต้นกำเนินอยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่าง อ.แหลมงอบ และ อ.เมืองตราด เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า 'คลองน้ำเชี่ยว'
เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทย และชาวจีนที่ล่องเรือสำเภามาทำการค้าขายจนตั้งถิ่นฐานที่นี่ ทำให้ต่อมาชุมชมแห่งนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากมาย จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิดเหตุการณ์ สงครามเขมร รวมถึงการล่าอณานิคมของฝรั่งเศสทำให้ชาวมุสลิมเชื้อสายเขมร หรือ แขกจาม ต้องอพยพหนีกระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
.
ด้วยเหตุนี้ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จึงเป็นชุมชนที่มี 2 ศาสนา และ 3 วัฒนธรรม คือ ศาสนาพุทธ และอิสลาม จากวัฒนธรรมชาวไทย ชาวจีน และชาวมุสลิม แม้จะมาจากต่างความเชื่อและต่างวัฒนธรรม แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
.
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยในชุมชนนี้มีอาชีพเป็นชาวประมง และชาวสวน ทำการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้
ที่นี่มีชื่อเสียงในการทำงอบ เรียกว่า 'งอบน้ำเชี่ยว' เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของ จ.ตราด ที่สืบทอดมาแต่โบราณ นอกจากการทำงอบแล้วที่บ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมง เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ไว้จำหน่ายด้วย
.
ส่วนไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวที่นี่ก็คือ 'สะพานวัดใจ' สะพานไม้โค้งสูง เราจะได้เห็นวิวที่สวยงามของชุมชมที่สะท้อนกับแสงเงาบนผืนน้ำ เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดในชุมชมเลยทีเดียว
.
โฆษณา