12 ก.ค. 2023 เวลา 04:38
ความสนุกเป็นเหตุ นำมาซึ่งความทุกข์
ความสนุกเป็นเหตุ ทำให้ผิดศีลธรรม
ความสนุกเป็นเหตุ ทำให้เสียทรัพย์
ความสนุกเป็นบ่อเกิดแห่งอบายมุขต่างๆ
ความสนุกนำมาซึ่งความฉิบหาย
ความสนุกมีต้นหวาน มีปลายเป็นพิษ
(พระสุทธิพงษ์ อภิปุญฺโญ)
🙏🙏🙏
โฆษณา