13 ก.ค. 2023 เวลา 04:11 • ครอบครัว & เด็ก

หลัง เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคมเท่าไหร่?

ในวันที่เราถึงวัยอันควรได้พักผ่อน สำหรับพนักงานประจำที่มีประกันสังคม เราจะมีเงินไว้กินใขช้ต่อเดือนเท่าไหร่จากประกันสังคม
โฆษณา