13 ก.ค. 2023 เวลา 07:56 • ครอบครัว & เด็ก
ปรียบเทียบคน " #สองวัย " ต่างกันอย่างไร...?
ความไม่เสมอภาคของคนสองวัย
หากเด็กอายุหนึ่งขวบ
อุจาระและปัสสาวะใส่กางเกง
พ่อแม่ให้อภัยลูกได้....
แต่หากพ่อแม่อายุแปดสิบปีเกิดอุจาระ
และปัสสาวะใส่กางเกง...
ลูกๆ ไม่ให้อภัยแถมรังเกียจและต่อว่า
เด็กหนึ่งขวบไม่กังวลหากไม่มีใครป้อนข้าว
คนแก่อายุแปดสิบกลับรู้สึกกังวล
และกลัวว่าจะไม่มีใครเลี้ยงดู
ตอนเป็นเด็กเติบโตมาอย่างไร?
เมื่อแก่ชราก็จะเสื่อมโทรมไปตามนั้น
ท่านเหล่านั้นไม่ได้ความจำเสื่อม
เพียงแต่กลับคืนสู่สภาพ
ในตอนเป็นเด็กก็เท่านั้นเอง
หากวันหนึ่ง....
ท่านเหล่านั้นหลงลืมเรื่องราวในอดีต
ลืมว่าต้องกินข้าวอย่างไร!
ลืมว่าจะพูดยังไง!
ขอให้คุณทั้งหลายจงอดทน
เหมือนที่ท่านอดทนพร่ำสอนคุณ
เมื่อยามเป็นเด็ก....
ร้อยพันความดีงาม.....
ความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก
นี่คือการเวียนวัฏจักรแห่งชีวิต
เพื่อให้บุตรธิดาได้ทดแทนพระคุณต่อพ่อแม่
ขอให้คุณถนอมรักษาเวลาช่วงนี้ไว้
อย่าให้เรื่องราวที่คุณเคยทำกับพ่อแม่ในอดีต
เมื่อเปลี่ยนเวียนเป็นพ่อแม่บ้าง
คุณกลับรู้สึกต่างจากพ่อแม่ดั่งฟ้ากับเหว
จงใช้จิตเยี่ยงที่พ่อแม่เคยปฏิบัติเลี้ยงดูต่อคุณ
มาปฏิบัติต่อพ่อแม่เถิด
Cr : เพจ "เรื่องดีๆมีข้อคิด"
ขอบคุณ:Sirisak Borisutsawat
โฆษณา