14 ก.ค. 2023 เวลา 13:15 • บ้าน & สวน

ไม้ด่าง

ขอบคุณที่แบ่งสายพันธุ์ให้ได้ดูแลครับ🙏
#พื้นที่ของผมจะเต็มไปด้วยไม้ด่าง🪴
#ต้นแสงจันทร์ #ไม้ด่าง
โฆษณา