ปรัชญาที่ได้มาจากมด
1
1. ไม่ยอมล้มเลิก : ถ้าคุณเอานิ้วไปขวางทางเดินของมด มันจะพยายามไปต่อ ไม่ว่าจะเป็นการไต่ข้ามไป หรืออ้อมไปทางอื่น มันจะหาทางไปสู่เป้าหมายให้ได้
2. มดจะคิดถึงฤดูหนาว ตลอดฤดูร้อน : มดจะเตรียมตัวสำหรับความขาดแคลนในฤดูหนาว ทั้งๆที่ยังอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของฤดูร้อนอยู่ มันจึงเตียมเก็บกักตุนเสบียงอาหารไว้ตลอดช่วงฤดูร้อน เพราะมันรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์...นั้นคงไม่คงอยู่ไปตลอด
3. มดจะคิดถึงฤดูร้อน ตลอดฤดูหนาว : ข้อนี้สำคัญมาก ในช่วงฤดูหนาวอันแสนทรมาน มดจะเตือนตัวเองว่า "ฤดูหนาวนั้นคงไม่ยาวนานไปตลอด อีกเดี๋ยวก็ถึงฤดูร้อนแล้ว"
4. คุณรู้ไหมว่ามดเก็บอาหารมากแค่ไหนในช่วงฤดูร้อน? : คำตอบก็คือ "ทำทั้งหมดเท่าที่จะทำได้" ไม่ใช่ "ทำซักเล็กน้อยไม่พอให้เหนื่อยกาย" หรือ "ทำเท่าที่จะสะดวก"
ดังนั้นปรัชญาสุดท้ายของมดก็คือ "จงทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถของคุณ"
1 ถูกใจ
99 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา