📍แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นอีสุกอีใส

📍แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นอีสุกอีใส: ตัวอย่างการดูแลแผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Pox Scar at Gabellar Area : Treatment: Discovery Picosecond Laser + Deep Focused Ablative Laser + Subcision + Exosomes x 3 Sessions
👨‍⚕️Dr. Ruj’s comments
•แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Pox scar มักจะมีขนาดใหญ่ ขอบชัด และพังผืดดึงรั้งทำให้เห็นได้ชัด
•การรักษามักต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันครับ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคล
•โดยเทคนิคที่หมอใช้บ่อยคือเลเซอร์ Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + ตัดพังผืด Subcision + Deep Focused Ablative Laser + Exosomes ครับ
🔬 แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars มีลักษณะอย่างไร & เทคนิคดูแลอย่างไร? https://bit.ly/3wxutLH
ตัวอย่าง การดูแลแผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Pox scar: Treatment Discovery Pico Laser + Fractional Ablative Laser + Subcision +
Deep Focused Ablative Laser + Exosomes x 2
* ผลการรักษาขึ้นอยู่กับเทคนิคการรักษาและการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ* https://youtu.be/wIbOdj9MaQc
🔬แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส (Atrophic chicken pox scars หรือ post varicella scars) เกิดจากการเป็นอิสุกอิใสแล้วมีโอกาสเกิดแผลเป็นบุ๋มยุบตัว atrophic scar เป็นตามมาได้ถึง 18%ครับ และที่สำคัญคือมีโอกาสเป็นแผลเป็นที่ใบหน้าได้ถึง 40%* ซึ่งแน่นอนทำให้หลายๆคนกังวล https://bit.ly/3wxutLH https://youtu.be/hgOn3VuS8xE
🧬ที่สำคัญคือมีความยากในการรักษา
•โดยมักไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยการตัดพังผืด Subcision ครับ**
•การรักษามักต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกัน Combination treatment เช่น Subcision + Ablative Laser หรือ TCA CROSS หรือ การฉีดสารเติมเต็ม Filler injection ครับ
🔬แผลเป็นจากอีสุกอีใสต่างจากหลุมสิวอย่างไร ทำไมรักษายากกว่า❓
•Post varicella scar (PVS) แผลเป็นจะมีลักษณะเฉพาะพิเศษคือ มีลักษณะหลุมกลม ขอบชัด Circular, Punched out lesion และก้นหลุมมักเป็นสีขาวจากพังผืดครับ
•มีลักษณะที่แตกต่างจากแผลเป็นหลุมสิวเนื่องจากบริเวณที่เกิดการอักเสบในอิสุกอิใสมีการติดเชื้ออักเสบตั้งแต่ผิวชั้นนอก epidermis (ที่เราเห็นเป็นตุ่มน้ำในโรคอิสุกอิใสนั่นเอง) จนมาถึงชั้นหนังแท้ dermis ร่วมกับ + การแกะเกา ดังนั้นจึงเห็นแผลป็นสีขาวที่ชัดกว่าหลุมสิวและแผลเป็นจากสุกใสมักจะเป็นลักษณะของแผลเป็นยุบตัวที่มีลักษณะเป็นวงและผิวด้านล่างมักจะมีความซีดขาว (punched out, circular nature of the scar)***
🧬ส่วนหลุมสิว
•จะมีการอักเสบทำลายบริเวณต่อมไขมัน Pilosebaceous unit ซึ่งอยู่ในชั้นหนังแท้เป็นหลัก
•และหลุมสิวจะมีหลายลักษณะเช่น Ice picked, Boxcar และ Rolling Scarเป็นต้น
แต่แผลเป็นจากสุกใสมักจะเป็นลักษณะของแผลเป็นยุบตัวที่มีลักษณะเฉพาะเป็นวงและผิวด้านล่างมักจะมีความซีดขาว (punched out, circular nature of the scar)
💊แนวทางการรักษา (ที่มีการศึกษาวิจัย)
I.ยาทา topical silicone gel sheeting, topical imiquimod, and topical tacrolimus
•โดยเฉพาะกรดวิตามินเอ tretinoin cream ช่วยกระตุ้นความหนาของผิวชั้นนอก และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
II.ยาทาน topiramate และ isotretinoin
III.Invasive procedures
•Chemical peelings โดยเฉพาะ กรด TCA trichloroacetic acid โดยใช้ TCA CROSS Techniques ทำให้เกิดการอักเสบและการซ่อมแซมของแผลช่วยเพิ่มความหนาของชั้นหนังแท้ Dermis และหนังชั้นนอก Epidermis##
•Microdermabrasion เทคนิคกรอผิว
•Microneedling
IV.เลเซอร์
CO2 Laser: Carbon dioxide (CO2)
Pulsed Er:YAG laser
V.การผ่าตัด
•Subcision-suction: Subcision (subcutaneous incision-less surgery) เทคนิคตัดพังผืดร่วมกับการใช้แรงดูด###
•Dermal grafting เทคนิคการใช้ผิวหนังแท้จากบริเวณอื่นมาเติมใต้แผลยุบตัว
VI.การฉีดสารเติมเต็ม
•การฉีดสารเติมเต็ม Filler injectable poly-L-lactic acid (PLLA, Sculptra ยังไม่มีในประเทศไทยครับ) #
•การเติมไขมัน Fat transfer
•Platelet Poor Plasma Based Biofillerการฉีดส่วนประกอบของเลือด****
VII.ใช้หลายเทคนิคร่วมกัน
•Intradermal incision with Er:YAG laser:
•Microdermabrasion and 1064nm Nd:YAG laser
•Punch elevation, autologous fat injection, and fractional CO 2 laser เทคนิคผ่าตัดยกแผลร่วมกับการฉีดไขมันและเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
(ส่วนนี้เป็นการรักษาแผลเป็นอิสุกอิใสที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ครับ โดยส่วนมากเป็นการศึกษาขนาดเล็กครับ)
🔬การรักษาอื่นที่มีการใช้
•Dermabraison
•Punch elevation ผ่าตัดยกแผลเป็น
•Subdermal normal saline injection
•Fractional micro-needling RF อุปกรณ์คลื่นวิทยุแบบมีเข็ม
•Scar revision surgery เทคนิคผ่าตัดแก้ไขแผลเป็น
•Air Dissector
🧬การรักษาแผลหลุมอิสุกอิใสมีความยาก และยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาในการรักษาหลายอย่างครับ เพื่อให้ผลการรักษาได้ผลดี เช่น
ลักษณะของแผลยุบตัว
•ความลึก
•ขนาด
•สี
ปัจจัยด้านคนไข้
•สีผิว สีผิวเข้มต้องระวังการเกิดรอยดำหลังการรักษา
•โอกาสเกิดแผลเป็นนูนคีลอยด์ ต้องระวังโดยเฉพาะการรักษาโดยเทคนิคผ่าตัด
•ประวัติเกิดรอยดำหลังการอักเสบ Post-inflammatory hyperpigmentations PIH
👨‍⚕️การรักษาแผลหลุมอิสุกอิใสมีความยาก (มักจะยากกว่าหลุมสิวด้วยครับ) และมักต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกัน และถ้าใครเป็นอิสุกอิใส ต้องดูแลแผลเป็นอย่างดีเลยนะครับ ห้ามแกะเกาเพื่อลดโอกาสเกิดแผลเป็นยุบตัวครับ
Chickenpox is a highly communicable disease caused by Varicella Zoster Virus. Varicella rash commonly evolves into permanent depressed scars, documented in up to 18% of post varicella patients, leaving life-long cosmetic issues for patients. Although there is a lot of reviews on depressed scars, the viral etiology and the unique scar morphology of post varicella scar discriminate it from other depressed scars.
Pox scars can be treated through various methods, depending on the severity and type of scars. Here are a few treatment options:
1. Topical treatments: Over-the-counter creams or gels containing ingredients like silicone, vitamin E, or corticosteroids can help reduce the appearance of scars by hydrating the skin and promoting healing.
2. Laser therapy: This procedure uses laser technology to target the scar tissue and stimulate collagen production, which can improve the texture and color of the scars.
3. Chemical peels: By applying a chemical solution to the skin, the top layer is removed, encouraging new skin growth and reducing the appearance of scars.
4. Microdermabrasion: This treatment involves using a device to gently exfoliate the outer layer of skin, promoting the growth of new skin cells and minimizing the appearance of scars.
5. Dermal fillers: In some cases, dermal fillers can be injected into indented scars to raise them and create a smoother skin surface.
It's important to consult with a dermatologist or a skincare professional to determine the most suitable treatment option for your specific pox scars. They can assess the severity of the scars and provide personalized recommendations for your situation.
#แผลเป็นอีสุกอีใส #อีสุกอีใส #discoverypicolaser #exosomes #Asceexosomes #แผลอีสุกอีใส #exosomes ##Subcision #ตัดพังผืด #เลเซอร์แผลเป็น #แผลเป็นยุบตัว #รักษาแผลเป็น #picosecondlaser #chickenpoxscars #Postvaricellascar #rujreview #drsuparuj #demedclinic
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา