18 ก.ค. 2023 เวลา 06:12
หวง - ห่วง - ห้วง
🌼
ความคิดที่คอย “หวง”
ดวงจิตที่ติด “ห่วง”
ย่อมไม่อาจก้าวล่วง “ห้วง”
แห่งความทุกข์ได้
เมื่อบานจะกลีบดอกจะแผ่ออก
และมีกลิ่นหอม กลีบดอกมี ๖ กลีบ
กลีบดอกอ่อนมีสีเขียว และค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อแก่
โดยกลีบดอกจะบานในช่วงเช้าตรู่
และไม่หุบกลับจนกว่าดอกจะร่วง
การเวกบานได้ตลอดทั้งปี
โฆษณา