20 ก.ค. 2023 เวลา 02:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

10 ดีปเทคสตาร์ตอัปอวกาศที่ผ่านการคัดเลือกจากเวที Space Economy: Lifting Off 2023

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) จัดโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 เพื่อมุ่งเสริมแกร่งให้กับสตาร์ตอัปด้านอวกาศไทย ผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงให้คำแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในวงการทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบประกอบด้วย
1. ทีม AIRG: WIG craft เครื่องบินลูกผสมระหว่างยานเบาะอากาศกับอากาศยานเพื่อการขนส่งระหว่างเกาะกับชายฝั่ง (Albatross II) ด้วยปีกประสิทธิภาพสูงและโครงสร้างที่เบาแต่แข็งแรง
2. ทีม DevDroneMapper (DDM): land credit ระบบประเมินที่ดินเกษตรเป็นสินเชื่อด้วยเทคโนโลยีอวกาศและ AI
3. ทีม CiiMAV: multi environment UAS ชุดอากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจหลากสภาพแวดล้อม
4. ทีม EarthMove: ประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมโดยบูรณาการเทคนิค GPS กับ InSAR เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินสำหรับเฝ้าระวังภัยพิบัติ
5. ทีม iCreative Systems: ผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูลดิจิทัลทั้งทางภาคพื้นและอากาศผ่านระบบ UAS และ LiDAR
6. ทีม MUT Space Maker: MUT Sat In Space พื้นที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนา subsystem และดาวเทียม
7. ทีม Siam Airspace Innovation: เทคโนโลยีประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมกับ AI เพื่อตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์ในระดับอุตสาหกรรม
8. ทีม Spacedox HAPs: พัฒนาการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตผ่าน บอลลูน
9. ทีม Ultimate Drone Solution: โดรนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ใช้ AI ประมวลผลเส้นทางการบินและผลลัพธ์ที่ได้จากการบิน
10. ทีม VEKIN: AI carbon auditor เทคโนโลยีตรวจวัดการปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม
👨‍🚀 SPACEMAN มนุษย์อวกาศ
🪐 ❓ แวะมาร่วมสนุกตอบคำถามดาราศาสตร์และอวกาศประจำวันได้ที่
โฆษณา