20 ก.ค. 2023 เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

จับจังหวะลงทุนหุ้นเทคฯ นอกตลาด ทางเลือกที่ชนะความผันผวน

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และภาวะเงินเฟ้อยังคงคาดเดาได้ยาก
ตลาดทุนก็ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้
อะไรคือโอกาสลงทุนที่ชนะความผันผวนได้
สินทรัพย์นอกตลาด (Private assets) จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างไร
การเข้าไปลงทุนหุ้นนอกตลาด (Private Equity) ในช่วงตั้งต้นกิจการ (Venture Capital) จะให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่า หรือไม่
ลงทุนแมน ชวน ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Senior Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) มาพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ, CFA ไปด้วยกัน
#CPI #เงินเฟ้อ #ดอกเบี้ย #เศรษฐกิจ #privateassets #privateequity #privateequityfund #venturecapital #ตรีพลภูมิวสนะ #KBankPrivateBanking #LombardOdier #ทีน่า #สุภัททกิตเจตทวีกิจ #ลงทุนแมน
โฆษณา