22 ก.ค. 2023 เวลา 14:55 • ท่องเที่ยว
เกาะหวาย

ปลีกวิเวก..เกาะหวาย..แล่นเรือรอบเกาะ..ล้อเล่นกับแสงดาว..หาวยาวๆกับลมทะเล

เหมือนหลงไปเกาะร้าง..แทบจะหาผู้คนไม่เจอ เกาะสงบมาก เดินข้ามเกาะไปดูตะวันลับขอบฟ้า ยามเย็น เผลอคิดว่าติดเกาะไร้คนอาศัย
โฆษณา