25 ก.ค. 2023 เวลา 17:25 • ท่องเที่ยว
ปลอดภัย
เดินทางสะดวก
ค่าครองชีพแพง
วิว ทิวทัศน์สวยงาม
ผู้คนสุภาพ นอบน้อม
โฆษณา