‘ขณะนี้’ ครับ
เพราะเราตัดสินใจเลือกได้ว่าจะครุ่นคิดถึงเมื่อวาน หรือกังวลกับพรุ่งนี้
หรือไม่พะวงกับทั้งสองวันเลย แล้วมาโอบกอดปัจจุบันแทน🙃
  • 1
โฆษณา