ดร.ธวัช วิรัตติพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ผู้ที่มีโอกาสทำงานใน NASA ตำแหน่งผู้จัดการ โครงการออกแบบประกอบและติดตั้งเครื่องรับสัญญาณยานอวกาศจากนอกโลก ของห้องปฏิบัติการจรวดขับดัน หรือ JPL (Jet Propulsion Laboratory) โดยรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนางานสำรวจอวกาศนอกโลกแบบไร้มนุษย์ควบคุม
ดร.ธวัช จบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและด้านเสาอากาศ ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
เมื่อจบการศึกษา ได้เข้าไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม เป็นเวลาประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงได้เข้าทำงานที่ NASA เป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี แม้เวลานี้ ดร.ธวัช จะมีอายุกว่า 70 ปีแล้วก็ตาม แต่ด้วยสุขภาพร่างกายยังแข็งแรง ปฏิบัติงานได้เต็มกำลังความสามารถ ทางนาซาจึงยังให้ร่วมงานจนถึงปัจจุบัน
YouTube ช่อง SPACEMAN มนุษย์อวกาศ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา