🙃 เมื่อวาน 🙃 มันผ่านไปแล้ว ดีร้ายยังงัยก็แก้ไม่ได้
🙃 วันนี้ 🙃 พยามยามแล้วก็ยังมีทั้งดีและร้าย
⭐️ พรุ่งนี้ ⭐️ ถ้าที่ผ่านมายังไม่ดีพอ ยังมีความหวังที่จะได้แก้ไข 😂😂😂 พรุ่งนี้ดีที่ซู๊ด 👍
โฆษณา