ลองค้นหาเหตุให้เจอค่ะว่ามันมาจากการเรียนจริงจริง
หรือมาจากเรื่องอื่นที่เข้ามากระทบจิตใจแล้วเป็นเหตุ
ให้เบื่อหน่ายกับทุกเรื่องไปหมด ลองอยู่เงียบๆเพื่อตรวจสอบดูค่ะ จะได้ไม่ละทิ้งเป้าหมายตัวเองตั้งแต่แรก เพราะแน่นอนที่สุดการเลือกเรียนของคุณต้องมีเป้าหมายตั้งแต่ต้นแล้วเหตุใดมันจึงได้สั่นคลอนหรือมีบรรยากาศในการเรียนส่งผลทำให้หมดไฟรึเปล่า? พักผ่อนเยอะๆแล้วลองสืบค้นดูค่ะ...
  • 3
โฆษณา