จองเลย ก่อนเต็ม.. รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน…

ก้อนดี ดอกออกเยอะ ไม่เป็นโรค มาเรียนรู้ด้วยกัน....
หัวข้อการเรียน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด, การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า (ตระกูลนางรม), การจัดทำโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า (ตระกูลนางรม), การดูแลและรักษาเห็ดในโรงเรือน ฯลฯ
กำหนดวันเรียน
รุ่นที่ 4/2023 วันที่ 19 สิงหาคม 2023
ปกติ 4,900 บาท
พิเศษ...1,900 บาท (รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน)
โฆษณา