1 ส.ค. 2023 เวลา 04:00 • การตลาด

พบกับอาจารย์ กฤชนันท์ กำปั่นทอง

ผู้ที่จะมาสอนเรื่อง หลักการเขียนแผนการบริหารและดำเนินการ
#NEOACADEMY #newbusiness #อาจารย์กฤชนันท์
โฆษณา