2 ส.ค. 2023 เวลา 01:00 • การตลาด

พบกับอาจารย์ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

ผู้ที่จะมาสอนเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน สำหรับแผนธุรกิจ
#NEOACADEMY #newbusiness #อาจารย์วสุ
โฆษณา