31 ก.ค. 2023 เวลา 15:12 • ท่องเที่ยว
ตราด

เที่ยว 'ตราด' แบบไม่ข้ามเกาะ

สถานที่ที่แวะทริปนี้ : 
- ร้านเกี๊ยวหนองบัว 
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
- วัดไผ่ล้อม 
- บ้านปูรีสอร์ท 
- เกาะปู 
- ศูนย์การค้าชายแดน บ้านหาดเล็ก 
- ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย 
- ร้านน้องโฟร์ @ หาดบานชื่น
โฆษณา