บ้านนี้เมืองนี้ มีปัญหาด้านการบริหารการปกครอง ที่ระบบมันบิดเบี้ยว คดโกง มีผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการสมรผู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เสมอพอมีปัญหาชาวบ้านเดือดร้อน รับกรรมไป เช่นเดี่ยวกับการสร้างคอนโด ที่ไม่มีทางเข้าออก แบบถูกกฎหมาย , คลังพลุ ระเบิด , สะพานถล่ม ทางเลื่อนดูดขาคน etc ล้วนแต่ส่อให้เห็นถึงความบกพร่องของหน่วยงานตรวจสอบของรัฐบาล พอเกิดเหตุ ค่อยจะมากาวิธีป้องกัน ทุกๆ ๆๆๆๆๆๆๆครั้งเป็นเช่นนี้ นี่คือวิธีการบริหารงานของรัฐบาล ยังมีอะไรอีกเยอะที่สุ่มเสี่ยง จะเป็นภัยสาธารณะ คอยดูต่อไป??
  • 3
โฆษณา