งานเก่า…แก้ไขใหม่ 🌷

หยิบงานเก่ามาวาดใหม่ ก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิม จริงหรือ?
งานเก่า
งานเก่าที่นำมาวาดใหม่อีกรอบ 👇
กำลังลงสีใหม่ค่ะ
ดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิม แต่มันต้องมีสักจุดสิน่าาา… ที่แตกต่าง 🥰
โฆษณา