3 ส.ค. 2023 เวลา 15:01 • ท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Once a Years @ กำแพง..สิบหมื่น(แสน) ถิ่นเกษตรศาสตร์

เป็นอีกที่หนึ่งที่ประทับใจ 1 ปีมี 1 ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ใครมีโอกาสแวะไปได้นะคะ❤❤
โฆษณา