5 ส.ค. 2023 เวลา 08:54 • ความคิดเห็น
บูลลี่แลนด์ ตลกร้าย ตื้นเขิน
คิดน้อย หยาบ ไม่ละเอียด มักง่าย
ตลกแลนด์
ปล่อยไป
กรรมคือการกระทำ
ทำ จิต จิต ทำ
ต่างทำกันและกัน
โฆษณา