7 ส.ค. 2023 เวลา 09:38 • การศึกษา
อยู่ที่แต่ละคน
โอกาส ชะตา จังหวะ ความสามารถ พรสวรรค์
พรแสวง ความรู้ มุมมอง ความคิด วัย
สร้างสรรค์ ไอเดีย ฐานะ การเงิน
สิ่งที่ชอบ สิ่งที่หลงใหล สิ่งที่รัก
การตลาด การขาย การหาเลี้ยงชีพ
งานที่ทำ งานที่จะทำ งานที่อยากทำ
งานที่ต้องทำ ต้องการเงิน ต้องหาเงิน ต้องมีเงิน
ต้องจ่าย ต้องใช้
โฆษณา