สำหรับเราสำคัญนะ เราจบไม่ตรงสาย อาศัยใบปริญญาต่อรองเงิน แล้วก็เอาประสบการณ์ที่ทำงานเดิมมาทำที่ใหม่โดยทำสายงานเดิม แต่ไปบ.ที่ใหญ่ขึ้น
โฆษณา