8 ส.ค. 2023 เวลา 06:02 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

รัฐบาลไทยประกาศหนุน สร้างฐานปล่อยยานอวกาศ

ภาครัฐไทยกำลังศึกษาละเอียดความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ ในการสร้างจัดตั้งท่าอวกาศยานในประเทศไทย หรือ ฐานสำหรับการส่งและรับยานอวกาศ (Spaceport)
หากประเทศไทยมีท่าอวกาศยานของเราเอง จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งยังเกิดการสร้างรายได้ทางตรงจากอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Industry) ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งผลไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
ซึ่งทาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ปลายปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอีกประมาณ 1-2 ปี โดยเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่มีความเหมาะสมถึง 5 คุณสมบัติ ได้แก่
1. การอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีผลต่อการนำส่งอวกาศยานที่จะช่วยลดการสิ้นเปลืองของพลังงาน
2. มีทะเลขนาบ 2 ฝั่งซ้าย-ขวา มีมุมปล่อยอวกาศยานได้หลากหลายแบบ
3. มีแนวชายฝั่งที่เป็นคาบสมุทร สามารถกำหนดจุด (Drop Zone) ที่ไม่กระทบกับพื้นที่บนฝั่ง และยังสามารถออกเก็บกู้วัตถุที่ตกลงมาได้ง่าย
4. มีระบบโลจิสติกส์ที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย มีระบบท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยาน
5. ไม่มีภัยพิบัติรุนแรง ซึ่งทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้มที่จะเกิดโครงการนี้ได้จริง
หากท่าอวกาศยานในประเทศไทยจัดตั้งได้สำเร็จ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางอวกาศขนาดใหญ่ นอกจากจะยกระดับวิทยาศาสตร์อวกาศ เทคโนโลยีอวกาศแล้ว ยังส่งเสริมและผลักดันธุรกิจอวกาศ อุตสาหกรรมอวกาศ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น
รวมถึงเกิดอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 400 อาชีพ อาทิ ช่างประกอบจรวด ช่างประกอบเพย์โหลด ช่างขัดท่อจรวด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบจรวด ช่างไฟฟ้าระบบจรวด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าจรวด พนักงานขายตั๋วเที่ยวบินไปอวกาศ ฯลฯ ซึ่งยังไม่เคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัย นำไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และยังทำให้ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจอวกาศแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้
ข้อมูลข่าวจาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
โฆษณา