8 ส.ค. 2023 เวลา 12:40 • ธุรกิจ

เปิด 5 มิตินวัตกรรมที่ใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

💬 เมื่อพูดถึง “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI หลายคนก็คงจะนึกถึงเทคโนโลยีที่อาจมาแทนที่มนุษย์ในอนาคต แต่รู้หรือไม่ว่า AI ยังมีความสามารถในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อีกด้วย
ว่าแต่...AI กลายเป็นเครื่องสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร ติดตามได้ในบทความเปิด 5 มิตินวัตกรรมที่ใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดย พิชญาภา ศิริรัตน์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
#NIA #Socialinnovation #AI #นวัตกรรมเพื่อสังคม #นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
โฆษณา