📍แนะนำเทคนิคดูแลหลุมสิวลึก Ice pick & Boxcar Acne Scar

📍แนะนำเทคนิคดูแลหลุมสิวลึก Ice pick & Boxcar Acne Scar: เทคนิค UltraDeep Pico Technique
•ตัวอย่างการรักษาหลุมสิว Ice Pick Acne Scar + Enlarged Facial Pore: Treatment: ด้วยDiscovery Picosecond Laser + UltraDeep Pico Technique
*ผลการดูแลขึ้นอยู่กับเทคนิคการรักษาและผลการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ*
🔬UltraDeep Pico Technique เป็นเทคนิคที่หมอพัฒนาขึ้น โดนใช้พลังงานของเลเซอร์ Discovery Pico Laser พลังงานสูงในช่วงที่สั้นมากเน้นบริเวณที่เป็นหลุมลึก Ice Pick
+โดยกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Collagen ใหม่ ด้วยกระบวนการ Cold Ablation + LIOB Laser-induced optical breakdown ซึ่งจะเกิดรอยดำน้อย และไม่ค่อยเป็นสะเก็ดเหมือนการรักษาด้วยการแต้มกรด TCA CROSS ครับ
•จุดเด่นที่สำคัญของเทคนิคนี้คือการเน้นย้ำจุดหลุมสิวลึก Ice Pico & Boxcar Scar ที่มีปัญหา
•โดยการใช้จำนวนรอบ (passes) และจำนวนช็อต (laser shot) และการดู End point ที่ยิงก็มีความสำคัญเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดครับ
•โดยหมอมักจะใช้เสริมเน้นย้ำจุดที่เป็นหลุมสิวลึกร่วมกับการรักษาด้วยเทคนิคอื่นๆเช่น ส่วนบริเวณที่ไม่ได้เป็นมากจะใช้ Discovery Pico Smooth บริเวณที่เป็นหลุมสิวมากจะใช้ Discovery Pico Scar เป็นต้นครับ
•เทคนิครักษาหลุมสิว: Ice pick & Boxcar Acne Scar Treatment Discovery Pico Laser + UltraDeep Pico + TCA CROSS
•รักษาหลุมสิวปากแคบจิก Ice-pick ด้วย Discovery Picosecond Laser + TCA CROSS Painting Technique ครับ
•ตัวอย่างการดูแลหลุมสิว Ice pick scar +Boxcar Scar + รูขุมขนกว้าง หมอใช้การดูแลด้วยเทคนิคเลเซอร์ MultiMode Discovery Picosecond Laser with MLA + UltraDeep Pico + แต้มกรด TCA CROSS Syringe Painting Technique ครับ
* โดยผลการักษาตอบสนองขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยครับ* https://youtu.be/oUeVV8VWZwo
🔬The UltraDeep Pico Technique is a method developed by Dr. Suparuj, medical professionals that utilizes the energy from the Discovery Pico Laser with high energy levels in very short pulses, focusing on deep "Ice Pick" acne scars.
•This technique stimulates the generation of new collagen through a process involving Cold Ablation + LIOB (Laser-induced optical breakdown), resulting in minimal dark spots and less peeling compared to the use of TCA CROSS acid spot treatment.
A notable aspect of this technique is its emphasis on targeting deep acne scars, specifically Ice Pick and Boxcar Scars, that pose issues. The number of passes, laser shots, and careful observation of the end point during each treatment session holds significance in achieving optimal treatment outcomes.
Doctors often complement the deep scar targeting by combining it with other techniques for areas with less severity. For instance, Discovery Pico Smooth is utilized for less problematic regions, while Discovery Pico Scar is employed for areas with more pronounced acne scars.
#UltradeepPicoLaser #UltradeepPicoLaserรักษาหลุมสิว #เลเซอร์รักษาหลุมสิว #icepickscars #discoverypico #discoverypicoหมอรุจ #picosecondlaserหลุมสิว #TCACROSS #ตัดพังผืดหลุมสิว #drsuparuj #acnescarremoval #drsuparuj #demedclinic
#หมอรุจชวนคุย👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา