มันอยู่ที่คุณเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่า ถึงจะพิเศษแต่ไม่ให้ความสำคัญ มันไรค่าของความพิเศษ แต่ถ้าความธรรมดาคุณให้ความสำคัญ มันก็จะไม่ธรรมดาขึ้นมาทันที มันขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับสิ่งทุกสิ่งที่คุณสนใจมากกว่า ถ้าหากไม่สนใจ ถึงดูดีในสายตาในมีค่ามากแค่ไหน ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญก็ไม่มีความสำคัญทันที
1
โฆษณา