ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม พื้นที่ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและสืบสาน แล้ว..."นวัตกรรม" จะเข้ามาช่วยสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่ลูกหลานได้อย่างไร❓
อ่านต่อได้ในบทความ เรื่องเล่า…ของชาวหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม กรณีศึกษาชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม “นวัตกรรมจากวัฒนธรรมถิ่นอีสาน ดินแดนจักสานและหัตถกรรม” โดย วรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ (โม) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
#NIA #Socialinnovation #SocialinnovationVillage #หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #จังหวัดนครพนม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา