ถาดไดโซะแบบ ทึบ และ เจาะรู ถาดเพาะเมล็ด ถาดแยกกล้า ถาดชำหน่อ ขนาด กว้าง 20 นิ้ว x ยาว 14 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว ถาดปลูกต้นไม้ ถาดปลูกต้นกล้า
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา