16 ต.ค. 2023 เวลา 03:09 • การเกษตร

ถาดไดโซะแบบ ทึบ และ เจาะรู ถาดเพาะเมล็ด ถาดแยกกล้า ถาดปลูกต้นไม้ ถาดปลูกต้นกล้า

ถาดไดโซะแบบ ทึบ และ เจาะรู ถาดเพาะเมล็ด ถาดแยกกล้า ถาดชำหน่อ ขนาด กว้าง 20 นิ้ว x ยาว 14 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว ถาดปลูกต้นไม้ ถาดปลูกต้นกล้า
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
โฆษณา