วันที่18 สิงหาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปีนี้ NIA ได้ร่วมเปิดบูธ 𝗜𝗡𝗡𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 สถานีนักออกแบบชุด (ยอด)มนุษย์สร้างสรรค์ 👩‍🔬👨‍🔬 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยในงานน้อง ๆ เยาวชนจะได้ฝึกเป็นนวัตกรตัวน้อย ผ่านกิจกรรมสุดว้าว ที่จะชวนน้อง ๆ ให้เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน พร้อมร่วมคิดค้น “ชุด (ยอด) มนุษย์สร้างสรรค์” เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตยุคใหม่และสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ด้วยกระบวนการ “STEAM4INNOVATOR” ทั้ง 4 ขั้นตอน Insight รู้ลึก รู้จริง Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย Business Model แผนพัฒนาธุรกิจ และ Production & Diffusion การผลิตและการกระจาย
1
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2566 นี้ ณ อาคาร 9-11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
#NIA #วันวิทยาศาสตร์ #STEAM4INNOVATOR #NIAacademy #INNOVATION #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #มหกรรมวิทย์66 #NSTFAIR2023
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา