พยามยามทำตนให้มีคุณค่า ( เรียนรู้ทุกอย่าง ,หัดทดลองทำสิ่งต่างๆ, อ่านหนังสือ, ช่วยอาสาทำงานเพื่อสังคม)และเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ทำกิจกรรมดี เยอะๆ เจอคนมากกลุ่ม มีการแสดงออก,วุฒิภาวะเหมาะสม , รับผิดชอบเหมาะสม มีพลังบวก เยอะๆ อย่าหยุดนิ่ง ….. ออกไปดูโลกเยอะ เจอคนดีบ้าง ไม่ดีบ้างก็เอามาศึกษา สิ่งเหล่านี้เหมือนวัตถุดิบ ประสบการณ์ในชีวิต หวังว่าคุณจะเจอคน ที่ใช่ ที่เค้าเห็นคุณค่า, และรักในความ”เป็นตัวตน” ของคุณและตกหลุมรักกันค่ะน่ะ:)
  • 2
โฆษณา