18 ส.ค. 2023 เวลา 10:55 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ เมกา
Phase 1:
ยังไงก็ต้องแย่ง market share ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นฐานให้ OS ในอนาคต
บนเรียนที่จีนได้จาก google คือ ต้อง พัฒนา OS ของตัวเอง ซึ่งการมาของรถไฟฟ้าคือ โอกาศ ของจีน
(OS บน smartphone อิ่มตัวและไม่มีวันที่จีนจะเข้ามาแทรกได้)
ในอนาคต OS บนรถยนต์ไฟฟ้า กับ smartphone จะต้องเชื่อมกันแบบสมบูรณ์ (มันควรเป็น OS เดียวกัน)
ดังนั้น เป้าหมายแรกคือการแย่งส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด จากนั้นใช้ OS ของรถยนต์ มาบังคับ OS ของ smartphone (การเปลี่ยนผ่านจะมาจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้า และ การเปลี่ยนผ่านของ genaration คน เราจะสังเกตได้ว่าคนรุ่นใหม่ยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่าคนรุ่นก่อน และ ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ OS ใหม่ ได้ง่ายกว่า)
1
เมกา ต้องยึดส่วนนี้มาเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อน อุตรสาหกรรม software ในประเทศ
จีน ต้องยึดส่วนนี้มาเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อน อุตรสาหกรรม software ในประเทศ และ เพื่อแทนที่ อุตรสาหกรรม ยุคที่ 3 ที่กำลังล้มไป โรงงานรถยนต์สันดาป และ โรงงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังจะค่อยๆหายไป
Phase 2:
เมื่อถึงจุดนี้ การแข่งขัน จะไปอยู่ที่ OS เป็นสำคัญ
คุณภาพแบตเตอรี่ จะไม่ใช่ ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
(ถ้ารถยนต์ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นยังไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งได้ก่อนมาถึง Phase นี้ จะเป็นไปได้ 2 ทางคือ 1. เมกา สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากญี่ปุ่น กรณีนี้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่จีนพัฒนา OS ของตัวเองไม่สำเร็จ (เหมือนกรณี samsung กับ huawei) 2. รถยนต์ไฟฟ้าจากญี่ปุ่น จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก เพราะ อาจจะต้องพึงพิง OS จากเมกา และ อาจอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ sony)
ส่วนที่จะแข่งกันน่าจะเป็น 3 เรื่อง คือ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับ device อื่นๆ และ application บน OS
1. ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จุดที่จะตัดสินคือ การเชื่อมต่อและสื่อสารกันระหว่าง รถยนต์ไฟฟ้า กับ รถยนต์ไฟฟ้า และ รถยนต์ไฟฟ้า กับ core system เพราะ การขับเคลื่อนอัตโนมัติพื้นฐานของรถยนต์ เป็นสิ่งที่สามารถตามกันทันได้ (copy กันได้) แต่สิ่งที่จะตัดสินคือ สิ่งที่มีความสามารถในการผูกขาด นั้นคือ protocal ในการสื่อสารกัน ระหว่าง device โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ
  • ความเร็วของ internet (6G, 7G ...)
  • คุณภาพของ OS (ความสำเร็จ)
  • คุณภาพของ quantum computer
ที่ผมคิดคือ การขับเคลื่อน และ เส้นทาง ของรถยนต์จะถูกควบคุมด้วย core system
นั้นคือ core system จะต้องสื่อสารกับ รถยนต์ แบบ real time เพื่อกำหนดเส้นทาง และ รถยนต์ กับ รถยนต์ จะต้องสื่อสารกันเพื่อความปลอดภัย
2. การเชื่อมต่อกับ device อื่นๆ จุดที่จะตัดสินคือ การเชื่อมต่อกับ smartphone
3. application บน OS จุดที่จะตัดสินคือ จำนวน device ที่ใช้ OS นั้นๆ
ส่วนนี้คือส่วนที่ เมกา จะไม่มีวันยอมที่จะเสีย และ จีนจะพยายามสุดตัวเพื่อให้ได้มา
Phase 3:
...
สรุป ระยะปานกลาง ถึง ยาว ยังไง tesla ก็บวก
โฆษณา