18 ส.ค. 2023 เวลา 15:17 • ความคิดเห็น
บ้านปิ่นเกล้า
เสียเวลาเรียนหนังสือหลายปี แต่ได้อะไรไม่มากนัก ทุกวันนี้ขายประกันเลี้ยงชีพ (ใช้วุฒิแค่ ม.3)
โฆษณา