20 ส.ค. 2023 เวลา 04:33 • การศึกษา

ล้มเหลว! ไม่ใช่เรื่องผิด แต่...

.
.
.
Mindset ของ Design Thinking จาก Mini MBA: New Business Development & Feasibility Analysis #5
หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจใหม่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้รุ่น 5
เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพิ่มโอกาสในการเติบโตและลดความผิดพลาดจากการลงทุน โดยมีการผสมผสานระหว่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ การใช้เครื่องมือ Business Model Canvas เพื่อเข้าใจ
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ และการใช้เครื่องมือยุคดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด
โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการสำคัญในการวางแผนธุรกิจ ตั้งแต่การค้นหาไอเดียใหม่ การวิจัยทางการตลาด การเขียนแผนการบริหาร แผนปฏิบัติการ และแผนการเงิน ให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ จนกระทั่งเลือกโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม
พิเชฐ ด่านไทยนำ
Professional Trainer and Consultant
SEASIA LEADAVATION CENTER CO., LTD. (SEAC)

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา