ผมคงให้คำตอบเรื่องไม่ได้ เพราะคุณตั้งคำามที่ไม่ได้ต้องการความคิดเห็นของใคร ดังนั้นผมจึงไม่สามารถแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้
โฆษณา