ท้องฟ้าไม่ได้มีแค่สีฟ้า มีหลายสีขึ้นอยู่กับแสงที่มาตกกระทบกับละอองในบรรยากาศ แสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นไม่เท่ากัน สีไหนมาถึงก็จะเป็นสีนั้น
  • 1
โฆษณา