หล่อไม่ไม่รู้ แต่เค้าดูแลตัวเองดี เลยคิดว่ามีเสน่ห์ขึ้นแน่ ๆ ค่ะ
โฆษณา