24 ส.ค. 2023 เวลา 09:45 • ธุรกิจ

Quantum Leap การเติบโตอย่างก้าวกระโดด (2)

.
คนที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่แท้จริงนั้น
ต้องมี "ความเชื่อ""ทัศนคติ" และ พฤติกรรมที่สำคัญหลายเรื่องค่ะ
เพราะถ้าเรายังมี ความเชื่อเดิมๆ มีทัศนคติแบบเดิม
ความคิดของเรา จะเป็นแบบเดิม
ถ้าเราไม่เปลี่ยนการกระทำ
ไม่มีทางออกนอกกรอบเดิม
ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดได้
.
ความเชื่อที่ต้องมี มีคืออะไรบ้าง
.
1) "เชื่อ" ในความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของตัวเราเอง
ที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในระดับสูง
ฝันให้ไกล...กล้าฝันใหญ่ในสิ่งที่เราไม่คิดไม่ถึงว่าเราจะทำได้
.
2) ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และมีรายละเอียด
และเขียนเป้าหมายนั้น ลงในกระดาษ
ติดไว้ให้เห็นทุกวัน
.
3)สร้างวินัยในตนเอง
ทั้งการดูแลร่างกาย จิตใจ และการทำงานของเรา
ทำในสิ่งที่เราต้องทำ
ทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่
ทำในสิ่งที่เราควรทำ
ไม่ว่า เราจะชอบหรือไม่
แม้ว่า เราจะไม่อยากทำก็ตาม
(ไว้จะมาเขียนรายละเอียดเรื่องนี้)
.
4) อึด อดทน และ รอคอยได้
.
5) หยุดใช้คำว่า "เป็นไปไม่ได้"
ท่องไว้ทุกวัน จนเราเชื่อคำเหล่านี้
ฉันเป็นไปได้
ฉันทำได้
ฉันรักตัวเอง
ฉันรับผิดชอบกับทุกอย่าง
เมื่อเราเริ่มเชื่อ เราจะเป็นคนที่มีเราลักษณะนี้ทันที
.
6) ยิ้มเข้าไว้ ยิ้มบ่อยๆ
หุยขอบอกว่า การยิ้ม การหัวเราะ
จะเปลี่ยนพลังงานในตัวเรา
สารเคมีดีๆในสมองหลั่งออกมาเยอะมากค่ะ
.
7) โฟกัสในสิ่งที่ทำ อยู่กับปัจจุบันขณะ
ถ้าทำแบบนี้ เราจะหยุดเครียด หยุดฟุ้งซ่านทันที
เพราะความคิดจดจ่ออยู่กับการกระทำที่อยู่ในขณะนั้น
โฟกัส ทีละอย่าง!!!
.
8) ทำทันที หยุดผัดวันประกันพรุ่ง
ทำตามแผนและกำหนดการที่วางไว้
.
9) ลื่นไหลไปกับชีวิต
อย่าฝืน หรือต่อต้าน ไม่ว่าชีวิตจะอยู่ในสถานการณ์ใด
ปล่อยวางความไม่ชอบ ความไม่อยาก
ทำหน้าที่ และทำในสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุด
.
10) การทำสิ่งที่ทำให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น
เริ่มต้นด้วย ความเรียบง่าย เบสิกๆก่อนให้ชำนาญ
แล้วขยายเพิ่มความหนัก หรือความยากให้มากขึ้น
เพื่อขยายศักยภาพของตัวเราให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
.
11) คิดเกินกว่า คำว่า "ธรรมดาทั่วๆไป"
คิดอะไรที่ มันเป็นไปไม่ได้
คิดในสิ่งที่ไม่เคยมี
.
12) อย่าอยู่กับคน หรือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพลังด้านลบ
คนที่คิดลบ หรือ การกระทำลบๆ
จะส่งผลต่อความคิด ความเชื่อและกำลังใจของเราเอง
.
13) จงหยุดที่จะ ทำงานหนัก แต่ยังทำแบบเดิมๆ
ถ้ามันไม่ Work เรา ต้องหาทางออกทางใหม่
มันมีวิธ๊การใหม่ๆ เสมอ
14) จงอย่ากลัวที่จะล้มเหลว
หลายๆครั้ง เราไม่สามารถจะสร้างสิ่งใหม่ได้
โดยที่ไม่ทำลายของเดิม
15) จงอย่าล้มเลิก เพราะถ้าล้มเลิก คือล้มเหลวแน่นอน
.
16)จงทำลายตัวตนเดิมๆ
สร้างวินัย สร้างนิสัยใหม่ที่จะพาเราไปที่ความสำเร็จ
(ซึ่งหุยจะมาอธิบาย รายละเอียดนิสัยพวกนี้อีกครั้งค่ะ)
ในบทต่อไป หุยจะเขียนถึงคุณลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จ
โฆษณา