24 ส.ค. 2023 เวลา 14:27 • ความคิดเห็น
โอนอ่อนตามคนมากไป ใครทำอะไรก็เป็นชอบไปหมด แต่หากขัดข้องกันก็แทบจะไม่อยากมองหน้า
โฆษณา