27 ส.ค. 2023 เวลา 11:27 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณมีแฟนสักคน แล้วคนนั้นดูคุณจาก.... ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้ามันมีเงื่อนไขเยอะซะขนาดนั้น.........
อะไรเป็นหลักประกันว่า ถ้าคุณมีครบแล้วจะอยู่กันยืด
กลับกัน อะไรเป็นเหตุที่คุณต้องหัวปักหัวปำกับคนนี้
สมมุติเป็นผม ผมขอคบอีกคน
โฆษณา