ศาสนาพุทธ ไม่ได้ แฟนตาซี ขนาดนั้นครับ
พระพุทธเจ้า คือ คนธรรมดา หรือ เรียกว่า นักปราชญ์ นักวิชาการ แบบ เพลโต ก็ได้
ท่านแค่ ค้นพบ จิตวิทยาบางอย่าง ที่สามารถอธิบายให้ คนทั่วไป เข้าใจ
และ เอาไปปฏิบัติ แล้วเกิดผล ได้จริง
จนเป็นที่ ยอมรับ ของคนทั่วโลก
กลายเป็น ศาสนา
เหมือน พระเยซู ก็เป็น อีกตัวอย่างหนึ่ง ล่าสุด คล้าย ๆ พระพุทธเจ้า ครับ
  • 2
โฆษณา